Передопераційна_підготовка_та_післяопераційневедення_хворих_на_рак_прямої...pdf