ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА_РЕФЛЮКСНА_ХВОРОБА._Адаптована_клінічна_настанова_заснована_на_доказах.doc